Griep epidemie

Het griepvirus verspreid gemakkelijk en snel. Grote uitbraken treden dan ook niet zelden uit.

Seizoensgriep

Typisch treedt er elk jaar een epidemie op in de winter. Dit geldt ook voor het zuidelijk halfrond zodat er wereldwijd eigenlijk 2 griepseizoenen zijn: november-april in het noordelijk halfrond, april-november in het zuidelijk halfrond. Rond de evenaar kan het hele jaar door griep optreden.

Bij ons is het griepseizoen tussen november en april. Het optreden van de piek (de periode van het meeste ziektegevallen) is verschillend per jaar maar ligt meestal in de periode december tot februari.

Het is niet helemaal duidelijk waarom griep telkens in de winter optreedt, maar vermoedelijk spelen enkele factoren een rol, zoals het langer infectieus blijven van de grieppartikels in de koudere omgeving en het feit dat mensen vaker bij elkaar binnen zitten in de winter.

De seizoensgriep infecteert elk jaar miljoen mensen over de hele wereld. De sterftegraad ligt laag: ongeveer 0.1% van alle gevallen overleeft de ziekte niet. Het gaat meestal om erg jonge kinderen, ouderen en mensen met andere ziektes.

Grieppandemie

Griepepidemieën kunnen zeer ernstig zijn met een enorm aantal infecties. Een wereldwijde epidemie noemt men een pandemie. In het verleden zijn enkele pandemieën opgetreden die zeer zware symptomen gaven met veel doden tot gevolg.

De Spaanse Griep (1918)

De meest beruchte pandemie in de geschiedenis trad op aan het einde van de eerste wereldoorlog. Deze pandemie werd veroorzaakt door een H1N1 influenzavirus en besmette maar liefst 500 miljoen mensen over de hele wereld. De Spaanse Griep was uitzonderlijk virulent en dodelijk: het aantal besmettingen liep op tot 50% en de schattingen van het aantal doden lopen uiteen van 20 tot 100 miljoen, 1 tot 5% van de hele wereldbevolking. De ziekte was uitzonderlijk dodelijk met een sterftepercentage tot 20%. Bij een normale griepepidemie sterft gemiddeld 0,1% van de zieken.

Meer info over de Spaanse Griep.

De Russische Griep (1889-1890)

De Russische Griep was de eerste uitbraak die kon gebruik maken van moderne transportmiddelen zoals de nieuw aangelegde treinverbindingen tussen landen. Recent werd het serotype vastgesteld en bleek dat het om een H3N8 virus ging.

De eerste gevallen van deze uitbraak werden gerapporteerd in Sint-Petersburg in december 1889. De Russische Griep veroorzaakte in totaal meer dan 1 miljoen doden wereldwijd.

De Aziatische Griep (1957-1958)

Deze pandemie van een H2N2 griepvirus begon begin 1957 in China en veroorzaakte tussen de 1 en 4 miljoen doden wereldwijd.

De Hong-Kong Griep (1968-1969)

Deze uitbraak met een H3N2 griepvirus was verantwoordelijk voor 1 miljoen doden wereldwijd.

De Mexicaanse Griep - De Varkensgriep (2009)

In 2009, bijna 100 jaar na de Spaanse Grieppandemie, brak een tweede pandemie met een H1N1 influenzavirus: de Mexicaanse Griep. De Mexicaanse overheid was gekant tegen het gebruik van de term Mexicaanse Griep (het land waar de ziekte eerst werd waargenomen) en de term varkensgriep werd gelanceerd omdat het virus blijkbaar een uitwisseling van genetisch materiaal was gebeurd tussen verschillende influenzavirussen waarvan er een normaal varkens besmet.

Het virus verspreidde zich over de hele wereld en de uitbraak kende in onze streken een hoogtepunt in de zomer van 2009. Een tweede piek trad op eind 2010.

Ondanks soms ernstige symptomen waren er niet meer doden dan bij de normale seizoensgriep.